juli 2014

Monthly Archives

  • Zwembad Urk verwarmd uit afvalwater

    Na een periode van ontwerpen, druk overleg met het bouwteam en de klankbordgroep en calculeren is op woensdag 23 juli het contract voor uitvoering van de ver(nieuw)bouw van zwembad ’t Bun getekend. Op de foto Kees Jansen ( hollander techniek) en Geert Post ( wethouder Urk). Vanaf nu kan er volop gewerkt worden aan de […]

  • Verzet tegen woningbouw quotum van de provincie Gelderland

    De gemeenteraad van de gemeente Voorst heeft unaniem de motie “Grond onder de voeten” aangenomen. De aanleiding tot deze motie is het verlagen van het quotum te bouwen woningen door de provincie. In de motie wordt het College opgedragen samen met regiogemeenten de provincie ervan te overtuigen dat er meer en dus niet minder woningen […]

  • Nieuw: architecten spreekuur in de gemeente Voorst

    Bent u van plan uw woning, praktijk of bedrijf te verbouwen of nieuw te bouwen? Dat is geweldig om te doen maar het kan zijn dat u behoefte heeft aan aanvullende informatie. Een architect kan daarbij van dienst zijn en daarom houdt ARCHITECTENBUREAU WILLEM DE GROOT  het architectenspreekuur. Al pratend en schetsend bekijken we dan […]