Visie

oostvoorne-2

Kernwoorden zijn herkenbaarheid, samenwerking, duurzaam, innovatie en plezier.

De veranderende rol van de architect in de samenleving en binnen het bouwproces vragen om een flexibele houding. De architect is allround en kan direct vragen van opdrachtgevers beantwoorden.

ARCHITECTENBUREAU WILLEM DE GROOT is de spil, brengt alle benodigde bouwpartners bijeen en coördineert de onderlinge werkzaamheden. Hierdoor kan de focus van de opdrachtgever liggen op het behalen van een maximaal eindresultaat; een betaalbaar, functioneel, ruimtelijk en esthetisch verantwoord gebouw met sterke eigen identiteit waar met plezier gebruik van gemaakt kan worden.

Architectuur is een middel om vorm te geven aan de gebouwde omgeving. Architectuur en de beleving ervan zijn sterk persoonsgebonden. Opdrachtgevers, gebruikers, omwonenden en financiers kijken ieder vanuit hun eigen perspectief naar een project.

Goede architectuur is het resultaat van veel factoren en brengt stedenbouw, bouwkundige vormgeving en techniek op een kwalitatief verantwoorde manier samen.

Het gebouw, de installaties en de constructies worden vanaf de eerste ontwerpschetsen tot aan de uitvoeringstekeningen geïntegreerd uitgewerkt. Het uiteindelijke ontwerp is het resultaat van de interactie tussen de wensen en referenties van de opdrachtgever, het programma van eisen en de creativiteit van de architect. Maar ook omgevingsfactoren, regelgeving, het budget en materiaal keuzes zijn bepalend voor het ontwerp. Innovatie speelt in het gehele proces een belangrijke rol, niets is vanzelfsprekend en grenzen kunnen verlegd worden.

Meer en meer komt de focus te liggen op duurzaam bouwen en ondernemen, op het hergebruik  en herbestemmen van bestaande gebouwen. Bepalend is de Europese afspraak dat alle nieuwbouw vanaf 2020 zo goed als energieneutraal gerealiseerd moet worden en minimaal 300.000 bestaande huizen en gebouwen per jaar energiezuiniger gemaakt moeten worden.

Het is van groot belang om voor de start van een project het ambitieniveau vast te stellen.

Gedegen kennis en ruime ervaring helpen daarbij.

Het bureau ontwerpt met veel plezier om uw droom tot werkelijkheid te laten worden.