Privacyverklaring

ARCHITECTENBUREAU WILLEM DE GROOT,

Gevestigd: Kervelstraat 35, 7383XN te Voorst,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kervelstraat 35

7383XN Voorst +31 651400171

ir. W. de Groot is de functionaris Gegevensbescherming van ARCHITECTENBUREAU WILLEM DE GROOT.

Hij is te bereiken via willem@wdgarchitectenbureau.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken:

ARCHITECTENBUREAU WILLEM DE GROOT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, geslacht, geboortejaar en -datum, adresgegevens, mailadres, website,

locatiegegevens en gegevens over uw activiteiten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

ARCHITECTENBUREAU WILLEM DE GROOT verwerkt de volgende bijzondere

en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

burger-servicenummer (BSN)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via willem@wdgarchitectenbureau.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

ARCHITECTENBUREAU WILLEM DE GROOT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling, verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, u te kunnen bellen

of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen en diensten

bij u en op uw verzoek bij derden af te leveren en projectinformatie op de website.

Geautomatiseerde besluitvorming:

ARCHITECTENBUREAU WILLEM DE GROOT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ARCHITECTENBUREAU WILLEM DE GROOT) tussen zit. ARCHITECTENBUREAU WILLEM DE GROOT gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Outlook en Excel voor de verwerking persoonsgegevens.

Excel wordt gebruikt om op projectbasis een overzicht te hebben van de betrokken partijen. In Outlook staan alle contactpersonen van het bureau vermeld