Onderzoeken

 • Zuiden van Nederland – visiepresentatie

  Voor een sportcentrum in het zuiden van het land is een visiepresentatie gemaakt. In de toekomst ontmoeten sport en zorg elkaar in de vorm van verschillende accommodaties. Medische zorg, zorgovernachtingen, fitness en zwemmen komen daar bij elkaar. De komende tijd gaat de opdrachtgever hiermee in overleg met diverse partijen.

 • Apeldoorn – outdoor centrum

  Apeldoorn – studie naar haalbaarheid Outdoor Centrum Op verzoek van Klimbos Veluwe is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een nieuw outdoor centrum te kunnen realiseren in Stadspark Berg en Bos te Apeldoorn. Het plan is gecombineerd met ruimten voor de onderhoudsdienst van het park, een informatiepunt en openbare toiletten voor bezoekers. Het plan is […]

 • Voorst – transformatie zorgappartementen

  Projectbeschrijving – herbestemming zorgappartementen Op eigen initiatief is een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden het bestaande zorgappartementencomplex van de Benring, wat al jaren leegstaat, om te bouwen tot betaalbare huisvesting voor starters, jonge gezinnen en alleenstaanden. Aan het ontwerp lagen meerdereĀ uitgangspunten ten grondslag. Aansluiten bij gemeentelijk beleid betreffende herbestemming leegstaand vastgoed. Kwaliteit woonbuurt verbeteren. Realiseren […]

 • Sport & Space – prijsvraag

  Projectbeschrijving – sportgebouw van de toekomst: Het Sportfort In opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten is een prijsvraag Sport & Space uitgeschreven voor scholen en opleidingen om samen met een architect te komen tot een sportgebouw voor de toekomst. Na een voorselectie zijn we uitgenodigd om deel te nemen en gekoppeld aan het CIOS te […]

 • Apeldoorn – transformatie kantoorgebouw

  Projectbeschrijving – transformatie kantoorgebouw tot appartementen In opdracht van een vastgoed eigenaar is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om een deel van het bestaande kantoorpand om te bouwen tot appartementen. Het bestemmingsplan biedt de ruimte hiervoor. Van een aantal modellen zijn de voor- en nadelen afgewogen. Belangrijke beoordelingscriteria zijn de woonkwaliteit, het budget en […]

 • Apeldoorn – transformatie schoolgebouw

  Projectbeschrijving – onderzoek naar herbestemming schoolgebouw In opdracht van een zorginstelling zijn de mogelijkheden onderzocht om een aantal bedrijfsonderdelen onder te brengen in een voormalig schoolgebouw. Een mooi voorbeeld van hergebruik van een gemeentelijk monument met behoud van de karakteristieke gevels en kenmerkende details in het interieur.

 • Oostvoorne – vakantiepark

  Oostvoorne – Studie naar revitalisatie vakantiepark Voor een opdrachtgever in de recreatiesector zijn we gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om het hart van het park om te bouwen tot een attractief en eigentijds centrum. Daarbij wordt gekeken naar de huidige infrastructuur en wordt de huidige bebouwing nader geanalyseerd. Op basis van verschillende modellen […]