Apeldoorn – transformatie kantoorgebouw

Projectbeschrijving – transformatie kantoorgebouw tot appartementen

In opdracht van een vastgoed eigenaar is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om een deel van het bestaande kantoorpand om te bouwen tot appartementen. Het bestemmingsplan biedt de ruimte hiervoor. Van een aantal modellen zijn de voor- en nadelen afgewogen.

Belangrijke beoordelingscriteria zijn de woonkwaliteit, het budget en de wijze van ontsluiten. Het budget voor de verbouw wordt bepaald door de maximaal vast te stellen huuropbrengst. De transformatie past geheel in de filosofie van herbestemmen van leegstaand vastgoed.