Broekland – omnisportcentrum

Projectbeschrijving – nieuwbouw omnisportcentrum SV Broekland

Geconfronteerd met een sterk verouderde accommodatie en de fusie van een aantal sportverenigingen tot een omni-sportvereniging besloot het bestuur van de nieuwe vereniging tot nieuwbouw. Hierin konden ook een aantal wensen met betrekking tot multifunctioneel gebruik worden gerealiseerd. In het ontwerp moest rekening gehouden worden met het blijven functioneren van de oude accommodatie totdat de nieuwe accommodatie gereed was. Dit is van invloed geweest op de positie van het gebouw.

Bovendien werd aandacht gevraagd voor visueel contact met het hoofdveld van de voetbal en met de tennisvelden en een heldere routing van en naar de omliggende sportvelden. De kleedruimtes zijn tweezijdig ontsloten. Zodoende kunnen de kleedruimtes zowel voor de binnensport als voor de buitensport gebruikt worden. De accommodatie wordt ook ingezet voor georganiseerde activiteiten vanuit het dorp zoals Line Dancing, kaartavonden en darten.  Er is intensief samengewerkt met een grote groep vrijwilligers.

Bij de eerste fase is rekening gehouden met de mogelijke uitbreiding van de sportzaal tot een volwaardige sporthal. Deze is acht jaar na de oplevering van de eerst fase inmiddels ook gerealiseerd.