Diepenveen – dorpshuis

Projectbeschrijving – nieuwbouw Hof van Salland

Ter vervanging van een sterk verouderde accommodatie is in het centrum van Diepenveen een nieuw dorpshuis ontworpen. Het gebouw is beeldbepalend en vervult een belangrijke rol binnen de gemeenschap van Diepenveen. In verband met de korte planning was het noodzakelijk om binnen de bestaande bestemmingsplankaders een nieuw programma van eisen te realiseren met meer vierkante meters. Een mooie uitdaging. Het gebouw moest multifunctioneel inzetbaar worden met als spil het bruin café in een besloten setting. De accommodatie biedt de volgende faciliteiten. Een bruin café, een zaal met podium, op te delen in segmenten voor muziek, toneel, zang, dans en tentoonstellingen met eigen bar, een muziekzaal, een jongeren activiteitenruimte en een sportzaal met vier groepskleedruimtes met tribune. Deze wordt gebruikt door de scholen en verenigingen.