Kampen – binnensportaccommodatie

Projectbeschrijving – nieuwbouw sport- en turnhal de Reeve

Uitnodigend, transparant en in harmonie met de omgeving. De nieuw te bouwen sportaccommodatie ‘De Reeve’ in Kampen lijkt in niets op de oude hal die in augustus 2004 in vlammen opging. ‘We hebben van de nood een deugd weten te maken’, zegt sportwethouder Harman Breman trots.

‘We hebben bij het ontwerp rekening gehouden met een aantal aspecten’, vertelt De Groot. ‘Ten eerste hebben we de verschillende functies geïntegreerd in één geheel. Dus niet meer een afzonderlijke turnhal en sportzaal. Verder betreft het een openbaar gebouw dat zich volgens ons moet openstellen voor de omgeving. Het is transparant daar waar mogelijk, terwijl de eisen van ISA Sport op het gebied van toetredend daglicht in de sporthal in acht zijn genomen. Je kunt vrijwel overal in het gebouw het daglicht zien. Ook is er contact met de openbare weg en staat het nieuwe complex in relatie met zowel het gemeentehuis als met de parkachtige omgeving. De accommodatie komt op een locatie die ook wel “Het Groene Hart” wordt genoemd en als het ware gelardeerd is met groen. Verder zijn de kosten, duurzaamheid en sociale veiligheid bepalend geweest, evenals onderhoud, comfort, akoestiek en sfeer. Je hebt als architect te maken met uitgangspunten op het gebied van gevoel, gebruik, omgeving en kosten.’