Kampen – kantoor mpdh

Projectbeschrijving – uitbreiding kantoor MPDH

MPDH is de overkoepelende holding met een diversiteit aan bedrijven. Binnen deze holding is onder andere SCM actief in de ontwikkeling en realisatie van customized tabaksmachines. Deze machines verwerken de tabak vanaf grondstof tot en met de eindverpakking. Dit voor sigaretten, shag en sigaren.

Naar aanleiding van de wens om alle bedrijfsactiviteiten van het bedrijf aan de Constructieweg te Kampen onder te brengen is een ontwerp gemaakt voor de uitbreiding van het bestaande complex. Het bestaande gebouw is ruim 10 jaar eerder en net na de eeuwwisseling opgeleverd.
De beperkte locatie vroeg om een architectonisch en constructief hoogstandje. Naast een kleine uitbreiding met vier bouwlagen moest het bestaande gebouw opgetopt worden met één en deels zelfs met twee bouwlagen. Belangrijkste uitgangspunten waren de transparantie, moderne uitstraling en het creëren van één totaalbeeld. De vierde bouwlaag is als beëindiging van het gebouw als een transparante laag vanuit het trappenhuis doorgetrokken over het bestaande complex, gekenmerkt door grote glaspartijen met driedubbele beglazing en een markante dakrand. Veel aandacht is besteed aan het verduurzamen van het gehele complex.
Na een grondige inventarisatie van het bestaande gebouw is op basis van de 4 kwadranten benadering een geheel nieuw energieconcept geïmplementeerd.
Deze benadering werkt op basis van reductie, opwekking, buffering en omzetting van energie.
Een korte opsomming van toegepaste maatregelen:
Zon-PV 20.000 Wattpiek, hout CV en WKO (hybride verwarmingssysteem).
LED verlichting bedrijfshallen, werkplaatsen en kantoor. Vegetatiedak kantoor.
Dakisolatie Rc = 5, klimaat plafonds nieuwe kantoren en HR+++ glas in nieuwe kantoor.