Teuge – woningbouw met verborgen kamers

Projectbeschrijving – nieuwbouw 5 woningen

In opdracht van woningcorporatie IJsseldal Wonen is voor het concept met de verborgen kamers een plan met vijf woningen uitgewerkt.

Het plan is ontwikkeld samen met vier geschakelde woningen aan de overkant van de straat met als doel een helder en eensluidend straatbeeld te creëren. Met het gebruik van geel, geelbruin en oranje bakstenen sluit deze nieuwe buurt aan bij het beeld van de bestaande woningbouw in de nabije omgeving.

De geschakelde woningen zijn niet gerealiseerd. De rij van vijf woningen is wel gerealiseerd.

Door de afwisseling van kleuren, hoogteverschillen en dakkapellen is een gevarieerd gevelbeeld ontstaan. De huidige gebruikers maken dankbaar gebruik van het verborgen kamer principe. De huurder geeft zelf aan hoeveel kamers hij wil huren.