Voorst – Verbouw Wooncentrum de Benring

Als onderdeel van een totale metamorfose van het oorspronkelijke verzorgingshuis de Benring is de tweede fase, het realiseren van een ontmoetingscentrum voor jong en oud voor inwoners van het nieuwe wooncentrum de Benring en voor inwoners van Voorst en omgeving, afgerond. Een bijzonder project, één van de eersten in een landelijke ontwikkeling van de transformatie van verzorgingshuizen naar wooncentra voor ouderen waar verzorging aan huis mogelijk is. De grote initiator van het project, Woonzorgcoöperatie Voorst streeft naar het behoud van voorzieningen voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking en naar het behoud van woonruimte voor jongeren in het dorp Voorst.

Hiervoor zijn de aanleunwoningen omgebouwd tot jongerenappartementen en de zorgappartementen zijn verbouwd tot zorg- en woonappartementen. Het verbouwplan tweede fase is in nauw overleg met de gebouweigenaar Habion, met de gebruikers en de Woonzorgcoöperatie Voorst ontwikkeld.

Architectenbureau Willem de Groot is verheugd een bijdrage aan de tweede fase te hebben mogen leveren.