Winterswijk – schoolgebouw

Projectbeschrijving – school voor praktijkonderwijs Pronova

De school is voortgekomen uit een fusie tussen drie scholen voor speciaal voortgezet onderwijs.

Dit gegeven is het concept voor het plan. Verschillende bouwblokken, als functionele opdeling van het onder wijsprogramma en symbolisch voor de fusie tussen de verschillende scholen, verbonden door een meanderende gang die dient als verbinding en als ontmoetingsruimte.

Door de opdeling in bouwblokken sluit de school goed aan bij de schaal van de omliggende woonbebouwing. Dat er ruim 3100m2 aan bebouwd oppervlak ligt, wordt door de verkaveling goed gecamoufleerd. Door de laatste uitbreiding in 2011, een leerwerkplaats die uniek is omdat er arbeidstraining wordt gegeven aan leerlingen vanaf de 2e klas, is de school helemaal klaar voor de toekomst.

De innovaties door Pronova zijn niet onopgemerkt gebleven.

In het kader van de Onderwijsprijs voor de provincie Gelderland heeft de school de eerste prijs ontvangen in de categorie: Onderwijs en haar omgeving. En sinds het schoolgebouw als goed praktijkvoorbeeld opgemerkt is door de minister van onderwijs zijn veel scholen op bezoek geweest.