Woerden – overdekt zwembad

Projectbeschrijving – vernieuwbouw zwembad Batensteinbad

Op een prachtige locatie in een parkgebied ligt het Batensteinbad. Het betreft hier een combinatie van een zwembad in opdracht van de gemeente en een fitnessaccommodatie onder particulier opdrachtgeverschap. Licht, ruimte en interne transparantie zijn de sleutelwoorden in het programma van eisen geweest. In het complex zijn drie zones te onderscheiden; de fitnessaccommodatie in twee bouwlagen, het centrumgebied met de hoofdentree, horeca en personeelsvoorzieningen en alle zwembadgebonden voorzieningen.

De oorspronkelijke accommodatie is geheel gerenoveerd. Hierin is het wedstrijdbassin omgebouwd tot recreatief bassin en zijn de kleedaccommodatie en sanitaire voorzieningen compleet vernieuwd. Aan het complex is een nieuw wedstrijdbassin toegevoegd. Het doelgroepenbassin is gerenoveerd. De centraal gelegen horeca verbindt het zwembad met de fitnessaccommodatie. Via deze hoge ruimte met veel daglicht is een visuele relatie ontstaan met het zwemwater. Beide accommodaties worden via één centrale hoofdentree ontsloten.

Buiten het Programma van Eisen om is op eigen initiatief en in samenwerking met de adviseur installaties een pakket aan maatregelen aangeboden met als doel een aanzienlijke besparing op het energieverbruik te realiseren.

Omgevingskwaliteit, energie, water, materialen en constructies, binnenmilieu en de interne milieuzorg zijn geïntegreerde onderdelen in het ontwerpproces.