Voorst – transformatie zorgappartementen

Projectbeschrijving – herbestemming zorgappartementen

Op eigen initiatief is een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden het bestaande zorgappartementencomplex van de Benring, wat al jaren leegstaat, om te bouwen tot betaalbare huisvesting voor starters, jonge gezinnen en alleenstaanden. Aan het ontwerp lagen meerdereĀ uitgangspunten ten grondslag.

  1. Aansluiten bij gemeentelijk beleid betreffende herbestemming leegstaand vastgoed.
  2. Kwaliteit woonbuurt verbeteren.
  3. Realiseren betaalbare huisvesting.
  4. Verduurzamen in het kader van de Europese ambitie vanaf 2020.
  5. Ontlasten huidige eigenaar die met overschot aan zorgvoorzieningen zit.