Apeldoorn – transformatie schoolgebouw

Projectbeschrijving – onderzoek naar herbestemming schoolgebouw

In opdracht van een zorginstelling zijn de mogelijkheden onderzocht om een aantal bedrijfsonderdelen onder te brengen in een voormalig schoolgebouw.

Een mooi voorbeeld van hergebruik van een gemeentelijk monument met behoud van de karakteristieke gevels en kenmerkende details in het interieur.